C17 กระเป๋ากะเหรี่ยง สีแดงเลือดหมู

รหัสสินค้า C17

ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ กระเป๋ากะเหรี่ยง

ประเภท กระเป๋ากะเหรี่ยง

ประเภทผ้าผ้า ฝ้าย

สี สีแดงเลือดหมู

Size    ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว

ราคาปลีก 250 บาท

ชื่อลายผ้า ต่าเซเง้ ต่าสี่ลอ

รายละเอียดสินค้า/จุดเด่นของสินค้า -

ขั้นตอนการผลิต

  • ระยะเวลาในการผลิต 3 วัน
  • รายละเอียดการผลิต –