D01 ผ้าซิ้นกะเหรี่ยง สีขี้ม้า

รหัสสินค้า A12

ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ ผ้าซิ้นกะเหรี่ยง

ประเภท ผ้าซิ้น/ผ้าถุง

ประเภทผ้า ผ้าฝ้าย

สี สีขี้ม้า

Size  ขนาดกว้าง 31 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว

ราคาปลีก 600 บาท

ชื่อลายผ้า นีแม่ลายวาลว (ขาวฟ้า)

รายละเอียดสินค้า/จุดเด่นของสินค้า ลายของผ้าจะเป็นลายดั้งเดิมของผ้าถุงกะเหรี่ยง

ขั้นตอนการผลิต

  • ระยะเวลาในการผลิต 3-4 วัน
  • รายละเอียดการผลิต –