A08 เดรสกะเหรี่ยงลายดอกไม้

เดรสกะเหรี่ยงลายดอกไม้

เดรสกะเหรี่ยงลายดอกไม้
เดรสกะเหรี่ยงลายดอกไม้

ลวดลายและมีความยากในการทำตาดอกของดอกไม้ลวดลายมาจากดอกไม้และลายมมีความละเอียดสูงต้องใช้ไม้ยก 12 เส้น ปกติทั่วไปใช้ 5 เส้น

เดรสกะเหรี่ยงลายดอกไม้

  • ไซซ์เล็ก700 บาท
  • ไซซ์กลาง 800 บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850-900 บาท

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”