B01 เสื้อกระเหรี่ยงสีแดง(ผู้ชาย)

เสื้อกระเหรี่ยงสีแดงสำหรับผู้ชาย

เสื้อกระเหรี่ยงสีแดงสำหรับผู้ชาย
ตัวอย่างเสื้อกระเหรี่ยงสีแดงสำหรับผู้ชาย
  • ลายบนเป็น ลายต่าแม้คลี
  • ลายกลางเป็น ลายต่าเซเง้
  • ลายล่างเป็น ลายต่าเก๋กลอ (ลายทั้งหมดมาจากบรรพบุรุษ)

 

  • ราคา 600 บาท
  • ส่วนมากผู้ชายจะมีราคาเท่ากันหมดถ้าเป็นลายหรือผเฝ้ายแบบนี้
  • ระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ทำการทอถึงตัดเย็บจะใช่เวลาเป็นเวลา 5 วัน