A06 เสื้อกะเหรี่ยงสีเหลืองไข่

เสื้อกะเหรี่ยงทอมือสีเหลืองไข่

เสื้อกะเหรี่ยงสีเหลืองไข่
ตัวอย่างเสื้อกะเหรี่ยงสีเหลืองไข่

ลวดลายมาจากลายไม้ต้นไม้ในชุมนุม ลายพื้นเมืองของชนเผา สวนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายเพราะใส่สบบายนุ่มและน้ำหนักเบา

ราคาเสื้อกะเหรี่ยงสีเหลืองไข่

  • ไซซ์เล็ก 700 บาท
  • ไซซ์กลาง 800 บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850-900 บาท

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

ผ้าซิ้นราคาประมาณ 600 บาท รวมตัดเย็บ