A05 เสื้อชาวปกาเกอะญอสีม่วง

เสื้อชาวปกาเกอะญอสีม่วง

เสื้อชาวปกาเกอะญอสีม่วง
เสื้อชาวปกาเกอะญอสีม่วง

ส่วนใหญ่ชาวปกาเกอะญอใช้เสื้อใหม่ในพิธีมัดมือช่วงเดือนมกราคมและสิงหาคมและเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน เป็นลายของชาวปกาเกอะญอดั้งเดิม

 

ลวดลายเสื้อชาวเผ่าชาวปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างลวดลายเสื้อชาวเผ่าชาวปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม
เสื้อสีม่วง

ราคาเสื้อชาวปกาเกอะญอ

  • ไซซ์เล็ก 700 บาท
  • ไซซ์กลาง800 บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850-900 บาท

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

ระยะเวลาในการทำเสื้อ ลายดั้งเดิม เป็นลายปัก    ใช้เวลา 5-6 วัน