A03 เสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ

เสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ

เสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ
เสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ

ราคาเสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ (ราคาจะเปลี่ยนไปตามลวดลาย)

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

  • ไซซ์เล็ก 700 บาท
  • ไซซ์กลาง 800 บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850 บาท

ระยะเวลาในการทำเสื้อชาวปกาเกอะญอสีดำ

  • ระยะเวลาในการปักประมาณ 15 วัน
  • ระยะเวลาในการทอประมาณ 3 วัน
  • รวมระยะเวลาในการทำเสื้อประมาณ 20-30 วัน