A02 เสื้อชาวปกาเกอะญอสีเขียว

เสื้อชนเผ่าปกาเกอะญอสีเขียว

เสื้อชาวปกาเกอะญอสีเขียว
เสื้อชาวปกาเกอะญอสีเขียว

ลวดลายเป็นลวดลายชนเผ่าปกาเกอะญอดั้งเดิม เนื้อผ้าทอมือจะละเอียดเป็นพิเศษเนื่องจากการทอจะต้องทอละเอียดแบบเส้นต่อเส้น

ราคาเสื้อชนเผ่าปกาเกอะญอสีเขียว

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

  • ไซซ์ เล็ก 700 บาท
  • ไซซ์กลาง 800 บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850 บาท
  • ผ้าซิ้น 600 บาท

ลวดลายทางชาวบ้านคิดมาเอง

ดูมาจากผ้าพื้นเมืองที่มีอยู่

ความละเอียดของการทอเองจะละเอียดเส้นต่อเส้น

พิเศษ ซื้อเสื้อชนเผ่าปกาเกอะญอสีเขียวครบ 5 ตัว ลดราคาตัวละ 100 บาท

ระยะเวลาในการจัดทำเสื้อชนเผ่าปกาเกอะญอสีเขียว ระยะเวลาในการทำใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน สามารถเปลี่ยนสีตามต้องการได้

  • ระยะเวลาในการทำอยู่ที่ประมาณ 10-15วัน

  • ผ้าซิ้นราคา 600 บาท รวมตัดเย็บ

  • เสื้อใช้เวลาประมาณ 5 วัน

  • ซิ้นใช้เวลาประมาณ 3 วัน
    ***แต่รวมตัดเย็บรวมเป็น 10-15 วัน