A10 เสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา

เสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา

เสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา
เสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา

เสื้อกะเหรี่ยงผู้หญิงลวดลายรูปกลุ่มดาว เมฆ และดอกทานตะวัน

เสื้อกะเหรี่ยง ราคา 1,000 บาท

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

ตัวอย่างเสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา
ตัวอย่างเสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา
ตัวอย่างลายเสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา
ตัวอย่างลายเสื้อทอกะเหรี่ยงสีเทา