A04 เสื้อลวดลายปักลูกเดือย

เสื้อลวดลายปักลูกเดือย

เสื้อลูกเดือย
เสื้อลูกเดือย

 

เม็ดที่ปักนั้นเป็นแบบลูกเดือยเป็นลูกเดือยจากการปลูกในพื้นที่ในชุมชนใช้เวลาในการปลูกประมาณ5เดือน เป็นเครื่องประดับของชาวปกาเกอะญอ

ราคาเสื้อลวดลายปักลูกเดือย

  • ราคาไซซ์เล็ก 700บาท
  • ไซซ์กลาง 800บาท
  • ไซซ์ใหญ่ 850บาท

Size S : รอบอก 44” ยาว 25”
Size M : รอบอก 48” ยาว 26”
Size L : รอบอก 52” ยาว 27”
Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ”

ตัวอย่างเสื้อลูกเดือย
ตัวอย่างเสื้อลูกเดือย
ตัวอย่างลายผ้าเสื้อลูกเดือย
ตัวอย่างลายผ้าเสื้อลูกเดือย
ลายโบราณตั้งแต่สมัยดั้งเดิม
ลายโบราณตั้งแต่สมัยดั้งเดิม

ระยะเวลาในการจัดทำเสื้อลวดลายปักลูกเดือย

  • 20 - 30 วัน